AKTUÁLNÍ SEMINÁŘE

PROBĚHLÉ SEMINÁŘE

Na semináři se dozvíte informace o měkkých cílech a dotacích vypsaných v rámci odboru zdravotnictví. Seznámíte se s problematikou vypracování potřebné dokumentaci od bezpečnostních návrhů, různých posouzení, strategických bezpečnostních dokumentů. Jak zpracovat provozní dokumentaci, například Provozní řád nebo Návštěvní řád.
Na semináři se dozvíte informace o měkkých cílech a dotacích vypsaných v rámci odboru zdravotnictví. Seznámíte se s problematikou vypracování potřebné dokumentaci od bezpečnostních návrhů, různých posouzení, strategických bezpečnostních dokumentů. Jak zpracovat provozní dokumentaci, například Provozní řád nebo Návštěvní řád.
Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci Technické prostředky a zabezpečení objektů a veřejných prostranství, která bude zaměřená na různé aspekty ochrany měkkých cílů, především pak použití bezpečnostních technologií pro prevenci kriminality veřejných prostranství a budov
Na semináři se dozvíte informace o měkkých cílech a dotacích vypsaných v rámci odboru kultury. Seznámíte se s problematikou vypracování potřebné dokumentaci od bezpečnostních návrhů, různých posouzení, strategických bezpečnostních dokumentů. Jak zpracovat provozní dokumentaci, například Provozní řád nebo Návštěvní řád.
Na semináři odborníci budou prezentovat zejména problematiku CPTED – Prevence kriminality prostřednictvím environmentálního designu. Koncept CPTED se řadí především do oblasti prevence kriminality, je vhodné k jeho strategiím přihlédnout i při řešení problémů z pohledu ochrany měkkých cílů.
Ochrana měkkých cílů se v poslední době stala často diskutovanou otázkou a to nejen mezi úzkou odbornou veřejností. Ministerstvo vnitra vydalo dvě nové metodiky ke zpracování dvou základních dokumentů – “Vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle“ na který navazuje „Bezpečnostní plán měkkého cíle“. Na semináři se seznámíte blíže s celou problematikou vyhodnocení ohroženosti a následné vypracování bezpečnostního plánu.
Na semináři se dozvíte informace o měkkých cílech a dotacích vypsaných v rámci odboru dopravy. Seznámíte se s problematikou vypracování potřebné dokumentaci od bezpečnostních návrhů, různých posouzení, strategických bezpečnostních dokumentů. Jak zpracovat provozní dokumentaci, například Provozní řád nebo Návštěvní řád.
Na semináři se dozvíte informace o měkkých cílech a dotacích vypsaných v rámci odboru kultury. Seznámíte se s problematikou vypracování potřebné dokumentaci od bezpečnostních návrhů, různých posouzení, strategických bezpečnostních dokumentů. Jak zpracovat provozní dokumentaci, například Provozní řád nebo Návštěvní řád.
Prakticky zaměřený seminář, kde se s předními odborníky v bezpečnosti budeme zabývat problematikou hrozeb terorismu a mimořádnými událostmi v ČR a dotkneme se i řady citlivých témat, možnosti teroristických útoků při cestách do zahrančí.

SEMINÁŘE

AKTUÁLNÍ KURZY

Žádné události