AKTUÁLNÍ SEMINÁŘE

06. 06. 2018
09:00 - 15:00
Na semináři se dozvíte informace o současném stavu kybernetické kriminality, jaká je struktura kybernetické kriminality a nejnovější trendy. Nezletilí a madiství jako oběti, ale také jako pachatelé trestné činnosti. Co je kyberšikana, jak předejít nástrahám internetu a sociálních sítí. Posluchači se seznámí s osvětovými aktivitami sdružení CZ.NIC a vyslechnou řadu příkladů z praxe.
27. 09. 2018
09:00 - 15:00
Prakticky zaměřený seminář, kde se s předními odborníky v bezpečnosti budeme zabývat problematikou hrozeb terorismu a mimořádnými událostmi v ČR a dotkneme se i řady citlivých témat, možnosti teroristických útoků při cestách do zahrančí.

PROBĚHLÉ SEMINÁŘE

Představíme Vám unikátní systém mobilního dispečinku ze Slovenska, který lze zapůjčit na dobu konání akce. Prakticky Vám poradíme jak zajistit BOZP a PO na venkovních akcích, budeme se věnovat problematice cateringu na otevřených ohních, evakuačním plánům, průchodností bran, dostatečným nočním osvětlením, zajištěním hygieny a zdravotní pomoci, přípravou bezpečnostní dokumentace a další.
Na semináři odborníci prezentovali zejména oblast praktického naplňování norem v bezpečnostních systémech, jejich přípravu a tvorbu. Dále diskutovali o bezpečnosti měkkých cílů: škol, nemocnic a veřejných prostranství či o kontrolních bezpečnostních technologiích. Seminář se též dotkl velmi aktuálního tématu GDPR, tentokrát z pohledu provozování kamerových systémů.
V oblasti bezpečnostní kontroly nebo monitoringu je důležité nejen zodpovědně vybrat bezpečnostní techniku, ale také velkou pozornost věnovat i její obsluze. Bez kvalifikované a průběžně proškolované obsluhy se sebelepší technika stává jen zbytečnou investicí. Důvodem nedostatečně kvalifikované obsluhy je pravděpodobně nízká priorita, která je výcviku operátorů přisuzována – a to i přesto, že výcvik není nijak drahá záležitost a pohybuje se v řá…
Seminář má za cíl seznámit posluchače s aktuálními novinkami pro rok 2018, podat ucelený přehled o platné legislativě a normách (včetně GDPR). Informovat posluchače o trendech v dalším vývoji těchto technologiích a jejich integrace do různých, nejen bezpečnostních systémů. V neposlední řadě provést novinkami na trhu.
Konference je velmi prakticky zaměřena a dotýká se těch nejproblematičtějších oblastí, jako je například role pověřence nebo jak nakládat s kamerovými záznamy. Posluchači odejdou s konkrétní odpovědí na jejich otázku, kterou jim poskytnou skuteční odborníci v oblasti ochrany osobních údajů s velkou praxí.
Jak GDPR ovlivní provozovatele kamerových systémů? Bez kamerových systémů bychom si dnes již těžko dovedli představit bezpečnost měst, podniků, ale mnohdy i soukromých objektů a domů. Technika zaznamenávající obraz i zvuk je nyní dostupná všem v různých typech zařízení. Od profesionálních kamerových pozic až po kamery v telefonech, dronech či na palubních deskách našich automobilů. Různým způsobem také přistupujeme ke zpracování a uchovávání záznam…
Jak GDPR ovlivní provozovatele kamerových systémů? Bez kamerových systémů bychom si dnes již těžko dovedli představit bezpečnost měst, podniků, ale mnohdy i soukromých objektů a domů. Technika zaznamenávající obraz i zvuk je nyní dostupná všem v různých typech zařízení. Od profesionálních kamerových pozic až po kamery v telefonech, dronech či na palubních deskách našich automobilů. Různým způsobem také přistupujeme ke zpracování a uchovávání záznam…
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ve spolupráci s odborem bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra a Asociací technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, z. s., Vás zvou na SEMINÁŘ APLIKACE TECHNICKÝCH NOREM V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY
08. 12. 2016
Plošný výpadek elektrické energie představuje v současné době jednu z nejzávažnějších hrozeb pro všechny moderní státy, mezi které se řadí i Česká republika. Na semináři přednesou své přednášky zástupci energetických a rozvodných podniků, Policie ČR, Hasiči, ale i další odborníci specializující se na problematiku BLACKOUT.
Seminář je zaměřen na moderní trendy a současné možnosti vzdáleného monitoringu. Dozvíte se, jak a podle čeho lze rozpoznat kvalitní monitorovací středisko a odpoledne společně jedno takové moderní centrum navštívíme. Dnes si ale moderní monitorovací centrum nelze představit bez nejmodernější techniky. Kamerové systémy jsou v současnosti jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících se bezpečnostních technologíí a k modernímu operačnímu centru neodmysliteln…