AKTUÁLNÍ SEMINÁŘE

Žádné události

PROBĚHLÉ SEMINÁŘE

Na semináři se dozvíte informace o měkkých cílech a dotacích vypsaných v rámci odboru zdravotnictví. Seznámíte se s problematikou vypracování potřebné dokumentaci od bezpečnostních návrhů, různých posouzení, strategických bezpečnostních dokumentů. Jak zpracovat provozní dokumentaci, například Provozní řád nebo Návštěvní řád.
Na semináři se dozvíte informace o měkkých cílech a dotacích vypsaných v rámci odboru zdravotnictví. Seznámíte se s problematikou vypracování potřebné dokumentaci od bezpečnostních návrhů, různých posouzení, strategických bezpečnostních dokumentů. Jak zpracovat provozní dokumentaci, například Provozní řád nebo Návštěvní řád.
Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci Technické prostředky a zabezpečení objektů a veřejných prostranství, která bude zaměřená na různé aspekty ochrany měkkých cílů, především pak použití bezpečnostních technologií pro prevenci kriminality veřejných prostranství a budov
Na semináři se dozvíte informace o měkkých cílech a dotacích vypsaných v rámci odboru kultury. Seznámíte se s problematikou vypracování potřebné dokumentaci od bezpečnostních návrhů, různých posouzení, strategických bezpečnostních dokumentů. Jak zpracovat provozní dokumentaci, například Provozní řád nebo Návštěvní řád.
Na semináři odborníci budou prezentovat zejména problematiku CPTED – Prevence kriminality prostřednictvím environmentálního designu. Koncept CPTED se řadí především do oblasti prevence kriminality, je vhodné k jeho strategiím přihlédnout i při řešení problémů z pohledu ochrany měkkých cílů.
Ochrana měkkých cílů se v poslední době stala často diskutovanou otázkou a to nejen mezi úzkou odbornou veřejností. Ministerstvo vnitra vydalo dvě nové metodiky ke zpracování dvou základních dokumentů – „Vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle“ na který navazuje „Bezpečnostní plán měkkého cíle“. Na semináři se seznámíte blíže s celou problematikou vyhodnocení ohroženosti a následné vypracování bezpečnostního plánu.
Na semináři se dozvíte informace o měkkých cílech a dotacích vypsaných v rámci odboru dopravy. Seznámíte se s problematikou vypracování potřebné dokumentaci od bezpečnostních návrhů, různých posouzení, strategických bezpečnostních dokumentů. Jak zpracovat provozní dokumentaci, například Provozní řád nebo Návštěvní řád.
Na semináři se dozvíte informace o měkkých cílech a dotacích vypsaných v rámci odboru kultury. Seznámíte se s problematikou vypracování potřebné dokumentaci od bezpečnostních návrhů, různých posouzení, strategických bezpečnostních dokumentů. Jak zpracovat provozní dokumentaci, například Provozní řád nebo Návštěvní řád.
Prakticky zaměřený seminář, kde se s předními odborníky v bezpečnosti budeme zabývat problematikou hrozeb terorismu a mimořádnými událostmi v ČR a dotkneme se i řady citlivých témat, možnosti teroristických útoků při cestách do zahrančí.
Představíme Vám unikátní systém mobilního dispečinku ze Slovenska, který lze zapůjčit na dobu konání akce. Prakticky Vám poradíme jak zajistit BOZP a PO na venkovních akcích, budeme se věnovat problematice cateringu na otevřených ohních, evakuačním plánům, průchodností bran, dostatečným nočním osvětlením, zajištěním hygieny a zdravotní pomoci, přípravou bezpečnostní dokumentace a další.

SEMINÁŘE

AKTUÁLNÍ KURZY

Žádné události